מפתח שרשרת "8 לצינור "SIGNET 4

  • תיאור
  • Global Tab

תיאור

עמוד בקטלוג: 296:426